top of page
Zoeken

Versterken van welbevinden en functioneren van medewerkers: amplitie!

Al langere tijd ben ik wat zoekend naar een onderliggende methode die past bij mijn visie en werkwijze. Ik ben er namelijk van overtuigd dat organisaties en hun medewerkers in de huidige tijd qua HR zaken anders georganiseerd moeten zijn dan eerder. Want waar we ooit nog konden volstaan met het anticiperen op onze veranderende omgeving, wordt nu heel wat anders gevraagd.


Ontwikkelingen in de omgeving van organisaties gaan tegenwoordig enorm snel. In de meeste sectoren is anticiperen op ontwikkelingen niet meer voldoende. De omgeving is dynamisch en eigenlijk voortdurend in verandering en beweging. Waardoor ook organisaties volop in beweging moeten blijven. Dat vraagt dus ook iets anders van onze medewerkers. En van de benadering van HR ten aanzien van het menselijk kapitaal in organisaties.


Waar we ons eerder richtten op het wendbaar en weerbaar houden van medewerkers en ons beleid vanuit dat uitgangspunt ontwikkelden, blijft dat met name gericht op preventie en curatie, dus op voorkomen en oplossen van problemen. En steeds wanneer ik me verdiepte in alternatieve ontwikkelingen (zoals bijvoorbeeld duurzame inzetbaarheid), kon ik daar zeker waardevolle zaken uithalen, maar het bleef meer preventie en interventie.


Preventie kan belangrijk zijn. En zeker in geval van verzuim en ziekte kunnen interventies vanuit de werkgever noodzakelijk zijn. Toch wil ik me daar niet op focussen.

Tuurlijk. Met momenten is preventie belangrijk en zeker in geval van verzuim en ziekte kunnen interventies vanuit de werkgever noodzakelijk zijn. Toch wil ik me daar niet op focussen. Ik geloof meer in het neerzetten van een arbeidsklimaat en werkomgeving waarin we medewerkers faciliteren om optimaal te kunnen functioneren en ontwikkelen.


Amplitie

Per toeval kwam ik nog niet zo lang geleden de term 'amplitie' tegen. Nooit van gehoord. Terwijl ik me verdiepte in de term en de manier waarop deze ten aanzien van organisaties en medewerkers wordt gebruikt, werd ik steeds enthousiaster. Want precies dat wat ik graag wil neerzetten in organisaties, dat beoogt amplitie: het optimaliseren van het welbevinden en functioneren van medewerkers.


Door te werken aan amplitie kunnen organisatiebehoeften en medewerkerbehoeften optimaal op elkaar afgestemd worden." (bron: werken aan amplitie, door Yrenee Koen en Seline van Keulen).

En sluit dat nou mooi aan bij mijn visie op HR!


Amplitiedeskundige

Alles in mij roept dat ik hier meer van wil weten. En er iets mee wil gaan doen vanuit Human Business Care. Daarom heb ik me ingeschreven voor de opleiding tot Amplitiedeskundige. Dat lijkt me een mooie aanvulling op alle kennis en ervaring die ik al heb. Morgen beginnen we.


Ik heb er zin in! En zal mijn ervaringen de komende tijd met jullie delen :-).Elise

2 februari 202228 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Kommentare


bottom of page